ROOTS VAKUOVÉ ČERPADLA

Výhody na první pohled

  • robustní a ekonomické
  • běží na sucho
  • Modulární design
  • spolehlivý a odolný
  • k dispozici jako jednotlivé agregáty
  • komplexní sortiment příslušenství
  • Možnost regulace frekvence

Vývěvy Roots, známé také jako podtlakové posilovače, patří mezi vývěvy s chodem na sucho, které spolu s vývěvami pokrývají širokou škálu aplikací, ve kterých jsou vyžadovány vysoké rychlosti čerpání. Podtlakové posilovače pracují zcela bezdotykově a bez těsnících kapalin, jako je olej nebo voda v pracovní komoře, ačkoli u většiny modelů jsou dvě ozubená kola synchronizátoru a ložiska pro hřídel oběžného kola mazána olejem.

série Ruvac (LEYBOLD)

série EH (EDWARDS)

série STOKES (EDWARDS)

řada HV (EDWARDS)

série GMB (EDWARDS)

série PANDA/PUMA (KEŘ)