Otisk Ehrler & Beck Vacuum and Compressed Air Technology GmbH

Poslední aktualizace: 6. června 2023

GF: Thomas Griegel
Industriestr. 16
71272 Renningen
Německo

telefon: +49 (0) 7159 / 4085-0
fax: +49 (0) 7159 / 4085-85
info@ehrler-beck.com
www.ehrler-beck.com/de/

komerční registr:
Okresní soud: Stuttgart
Registrační číslo: HRB 251776

DPH registrační číslo:
DE145998269

Koncepce, design, vývoj a odpovědnost za obsah:
Rafael Budimir ve společnosti Tiaro Digital Agency
Web: tiaro.eu
E-mailem: info@tiaro.eu

Dotazy, návrhy a připomínky:
Související s webem: ehrler-beck@tiaro.com
Obecný dotaz na Ehrler & Beck GmbH: info@ehrler-beck.com

Odpovědnost za obsah:

Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou pečlivostí. Nemůžeme však zaručit, že obsah je správný, úplný nebo aktuální. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách podle § 6 odst. 1 MDStV a § 8 odst. 1 německého zákona o teleslužbách (TDG). Poskytovatelé služeb však nejsou povinni sledovat informace třetích stran, které přenášejí nebo ukládají, ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy je známa znalost konkrétního porušení zákona. Jakmile se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy:

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není rozumná bez konkrétních důkazů o porušení. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva:

Provozovatelé stránek vynakládají maximální úsilí, aby vždy dodržovali autorská práva ostatních nebo používali vlastní vytvořená a bezlicenční díla. Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Příspěvky třetích stran jsou takto označeny. Kopírování, úpravy, distribuce a jakýkoli druh využití mimo limity autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Ochrana dat:

Pokud jsou na našich webových stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailové adresy), děje se tak vždy, pokud je to možné, dobrovolně. Nabídky a služby lze v rámci možností využít vždy bez poskytnutí osobních údajů.
Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci tirážové povinnosti třetími stranami k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů je tímto výslovně zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádané reklamy, jako jsou spamové e-maily.