TISKOVÝ A PAPÍRENSKÝ PRŮMYSL

Vzhledem ke speciálním mechanickým a specifickým vlastnostem papíru lze řadu operací v polygrafickém a papírenském průmyslu provádět pouze pomocí sání a foukání vzduchu.

Před „tlakem“ přichází vakuum. Tato hra se slovy se často používá k popisu toho, co je primárně požadováno v předtiskové přípravě. Ať už pro fixaci fotografií a filmů během skenování nebo pro kopírování desek – vakuum je vyžadováno téměř všude. Bylo by však mylné předpokládat, že se používá pouze podtlak; stlačený vzduch se používá také v oblasti vedení filmu a tiskové desky.

Tlak a vakuum byly vždy zásadní pro manipulaci s tiskovým materiálem na klasických archových ofsetových tiskových strojích: ať už v prostoru podavače pro oddělování archů, podávání tiskových jednotek nebo vedení archů, všude a v konkrétním tiskovém prostoru je potřeba vzduch.

Téměř všechny principy jsou využívány v jistě nejrozsáhlejší oblasti papírenského průmyslu: ventilátory s bočním kanálem na skládacích a řezacích strojích, tlakově-vakuové pumpy a samostatně pracující systémy na sběracích a knihařských strojích nebo radiální ventilátory pro odsávání zbytků papíru.

Kontaktujte nás, naši odborníci nabízejí nejlepší řešení pro vaši aplikaci

    *Povinná pole