ALTERNATYWY DLA KLASYCZNYCH SPRĘŻAREK BOCZNOKANAŁOWYCH

Modele serii SD, serii 2BH/SAH/SAP oraz serii SD/SE zastępują następujące typy starszych sprężarek bocznokanałowych lub sprężarek pierścieniowych:

SKG 160
SKG 180

200 SKG
SKG 226
SKG 230
SKG 245
250 SKG
SKG 270
SKG 275
SKG 294
300 SKG
SKG 314
SKG 334
SKG 385
SKG 435
SKG 445
SKG 340
SKG 410
SKG 390
SKG 420
SKE 0080
SKE 0120
SKE 0140

SKG 160
SKGS 200
SKG 226

SMD 160
SMD 300
SMD500

SKP 25320
SKP 30220
SKP 35826
SKP 43033
SKP 49033
SKP 49042

SV 401
SV 480
SV 481
SV 650
SV 651
SV 1000
SV 1001

SA 350/2

A100
A110
A132
A140
A160
A190
A192
A194
A200
A202
A230
A232
A234
A236
A240
A242
A272
A274
A290
A292
A294
A296
A300
A302
A304
A306
A308
A322
A324
A342
A344
A354
A100S
A132S
A140S
A160S
A180S
A190S
A191S
A192S
A200S
A232S
A234S
A290S

A11

A11
B11

C11

D11

A1

B1
C1
D1
E1
E2
F1
F2

CL 20 HS
CL 30-Z HS
KL 3.6/01
KL 4/01
KL 7/01
KL 10/01
CL 40 HS
KL 15/01
CL 50 HS
KL 18/01
CL 60 HS
KL 28/1
KL 22/01
CL 34/1
CL 40/1
CL 80-Z HS
CL 46/1
CL 60/1
CL 72/1
CL 84/1
CL 98/1

TBT/M

KL 4/21
KL 7/21
CL 220 HS
KL 10/21
KL 12/21
CL 420 HS
KL 14/21
KL 17/21
CL 520 HS
KL 20/21
KL 23/21
CL 720 HS
CL 30/21
CL 36/21
CL 42/21
KL 49/21

B140
B150
B152
B170
B172
B180
B182
B200
B210
B212
B230
B232
B240
B244
B260
B262
B270
B272
B282
B140S
B150S
B172S
B180S
B200S

2RB 210-7AA11
2RB 410-7AA11
2RB 410-7AH16
2RB 510-7AH16
2RB510-7AH26
2RB510-7AH36
2RB 710-7AH16
2RB 710-7AH26
2RB 710-7AH37
2RB 730-7AH16
2RB 810-7AH07
2RB 810-7AH17
2RB 830-7AH07
2RB 830-7AH17
2RB 720-7HH37
2RB 740-7GH37
4RB 620-0AH57-8

DB 102
DB 204
DB307
DB 309

DB 313
DB 411
DB 415
DB422
DB522
DB530
DB540
DB655
DB675
DB709
DB 713
DB718
DBS 207
DBS 315
DBS 322
DBS430
DBS440
DBS540
DBS555
DBS 575
DBS 607
DBS 611
DBS 615
DBP 555
DBP 575
DBP 607
DBP 613

TSC.40 1PH

TSC.40
TSC.80 1PH
TSC.80
TSC.150 1PH
TSC.150
TSC.210 1PH
TSC.210
TSC.310
TSC.310-1
TSC.310-2
TSC.550-0
TSC.550
TSC.550-1
TSC.1100
TSC.1100-1
TDC.80 1PH
TDC.80
TDC.150 1PH
TDC.150

TDC.150-1
TDC.210
TDC.210-1
TDC.310
TDC.310-1
TDC.550
TDC.550-1

2RB 210-7AA11
2RB 410-7AA11
2RB 410-7AH16
2RB 510-7AH16
2RB510-7AH26
2RB510-7AH36
2RB 710-7AH16
2RB 710-7AH26
2RB 710-7AH37
2RB 730-7AH16
2RB 810-7AH07
2RB 810-7AH17
2RB 830-7AH07
2RB 830-7AH17
2RB 720-7HH37
2RB 740-7GH37
4RB 620-0AH57-8

SKV-NS-40
SKV-NS-55
SKV-NS-80
SKV-NS-95
SKV-NS-145
SKV-NS-210
SKV-NS-280
SKV-NS-318
SKV-NS-530
SKV-NS-1050
SKV-ND-88
SKV-ND-120
SKV-ND-150
SKV-ND-230
SKV-ND-320
SKV-ND-500
SKV-ND-520
SKV-ND-1110
SKV-NDF-500
SKV-NDF-900
SKV-NDF-1940
SKV-NDF-2050

VSC0055
VSC0080
VSC0105
VSC0140
VSC0210
VSC0280
VSC0315
VSC0495
VSC0530
VSC0880
VSC1050
VSC1950
VSC2050

INNE SERIE DMUCHAW BOCZNOKANAŁOWYCH

SERIA SV

BECKER

SERIA SAMOS

BUSCH

SERIA G

ELMO RIETSCHLE

SERIA SD / SE

ELEKTROR

SERIA MS / TS / MS / TD

FPZ