DESTYLOWAĆ

Destylacja próżniowa jest ważną operacją w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym i ma zastosowanie w wielu innych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle napojów i spożywczym. Innym przykładem jest produkcja ropy naftowej: ropa naftowa zawiera cięższe i lżejsze węglowodory o różnych temperaturach wrzenia, które wymagają dwóch operacji destylacji. Po destylacji atmosferycznej przeprowadza się drugi proces destylacji próżniowej w celu oddzielenia ciężkich węglowodorów w niższych temperaturach, minimalizując w ten sposób pękanie termiczne i powstawanie niepożądanych produktów ubocznych.

Skontaktuj się z nami, nasi eksperci oferują najlepsze rozwiązanie dla Twojej aplikacji

    *Wymagane pola